หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Contact us ( ติดต่อเรา )
     
 

คำถามของเจ้าของกิจการ

1. หากมีเจ้าของกิจการหลายคนจะมีวิธีการเลือกอย่างไร


  สำหรับการเลือกผู้ที่จะถือเป็นตัวแทนบริษัทนั้นมีหลักการเลือกดังนี้
1.1 จากการที่เป็นผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุด
1.2 จากความอาวุโส และหุ้นส่วนยอมรับนับถือ
1.3  จากการที่รับผิดชอบงานในบริษัทมากที่สุดและหุ้นส่วนเห็นสมควรที่จะเป็นตัวแทนได้
1.4 ถ้าหากหุ้นส่วนมีบทบาทเท่ากัน ให้ใช้วันก่อตั้งกิจการเป็นสำคัญ
........................................................................................................................................

2. หากไม่พอใจโลโก้ที่ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่
สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ หากแต่อยู่ในขอบเขตของการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย และท่านมีเหตุผลที่ดี
ที่จะทำให้งานออกแบบดีขึ้น ทางเราจะปรับเปลี่ยนให้ทันที
........................................................................................................................................

3. หากต้องการให้ออกแบบเครื่องหมายการค้า ต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เมนูหน้า
ให้ข้อมูลกิจการในการออกแบบ
........................................................................................................................................

4. อัตราค่าบริการเป็นเท่าไร
สามารถเข้าไปดูอัตราค่าบริการได้ที่ เมนูหน้า
รายละเอียดการให้บริการ
........................................................................................................................................

5. ต้องการใช้บริการมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ทางเรามีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเมนู contact us > รายละเอียดการให้บริการ แต่ขอสรุปให้เข้าใจขั้นตอนง่ายๆดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ข้อมูลกิจการท่าน เข้าไปกรอกที่ ให้ข้อมูลกิจการในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 2 รอหน้า webpage ข้อมูลของท่านส่งทาง e-mail
ขั้นตอนที่ 3 ท่านชำระค่าบริการ ก่อนการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 4 รอไฟด์ออกแบบจากทางเราส่งทาง e-mail และupload ไปใส่ไว้ในหน้า webpage ของท่านภายใน 2 วัน
........................................................................................................................................

6. ทำไม่ถึงแพง ?

ก่อนที่จะตั้งคำถามนี้เราอยากจะให้ท่านนึกดูว่าเราต้องพิจารณาถึงอะไรบ้างในการออกแบบโลโก้สักหนึ่งรูป

6.1. ต้องสามารถนำไปจดเป็นลิขสิทธิ์ได้ นั่นก็หมายความว่าต้องไม่ซ้ำแบบใคร ดังนั้นโลโก้นี้จะออกแบบมาเพื่อ
กิจการนั้นๆเท่านั้น

6.2. หลักฮวงจุ้ย ที่ต้องระบุตามธาตุเจ้าของกิจการ และธาตุสำคัญที่นำมาปรับเพื่อความสมดุลของฮวงจุ้ย และต้อง
ดูเรื่องความหมายที่ดีร้ายของฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นกรอบให้เราต้องยึดให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ จึงทำให้ยากกว่า
การออกแบบโดยทั่วไป ที่สามารถออกแบบได้ตามความคิดของตนเองอย่างอิสระ

6.3. กิจการของท่านจะถูกวิเคราะห์ด้วยหลักการสร้าง brand หรือกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการที่จะเสริม
เข้ามาทำให้การออกแบบไปได้ถูกทิศทางมากขึ้นซึ่งไม่ได้อิงแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว ท่านอาจจะนำหลักการ
ดังกล่าวไปปรับใช้กับกิจการของท่าน ซึ่งโลโก้ที่ทางเราออกแบบจะสะท้อนตัวตนของกิจการของท่านอย่างชัดเจน

6.4. งานของเราจะมีความหมายที่ซ้อนความหมายอยู่ หมายถึงเราต้องมีแนวคิดในการออกแบบและยังมีแนวคิด
ในเรื่องฮวงจุ้ยประกอบกัน 2 ส่วนต้องผสานกันอย่างกลมกลืน นั่นก็หมายความว่าเราต้องคิดเป็น 2 เท่า
ของงานออกแบบปกติทั่วไป

6.5. โลโก้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คงไม่มีกิจการใดเปลี่ยนโลโก้ใหม่ทุกเดือน เพราะฉะนั้นท่านควรจะให้ความ
สำคัญกับสิ่งนี้มากที่สุด เพราะโลโก้จะเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของกิจการที่ลูกค้าจะเห็นเป็นสิ่งแรกตัวสัญลักษณ์
จะสะท้อนตัวตนของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบและอยู่คู่กิจการท่านไปตลอดจนถึงยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ใหม่อีกครั้ง ถึงตอนนั้นท่านคงลืมไปแล้วว่าท่านได้ใช้สัญลักษณ์ไปอย่างคุ้มค่าแค่ใหน

6.6. งานของท่านออกแบบจากนักออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบจากโครงการระดับประเทศ ผลงานออกแบบ
ของท่านที่จะได้รับจึงมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

6.7. เป็นแห่งแรกที่มีการออกแบบในลักษณะนี้บน internet ซึ่งเป็นนักออกแบบสื่อ ศึกษาหลักฮวงจุ้ยปรับให้
กลมกลืนทั้งความงามทางศิลปะและความหมายที่ดี

6.8. เรามีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อพัฒนาสื่อ
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

6.9. ความจริงแล้วโลโก้ของบริษัทใหญ่นั้นมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน ดังเช่น ธนาคารกสิกรไทย
ยอมปรับเปลี่ยนโลโก้เพื่อหลักฮวงจุ้ย มูลค่าการออกแบบโลโก้นั้นสูงอย่างคาดไม่ถึง ด้วยทฤษฎีฮวงจุ้ย
และด้วยทฤษฏีที่เรานำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ท่านคงพอสรุปได้แล้วว่าค่าบริการเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

   
   
1111111111111111111111111111111111
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
หน้าหลัก  I  ภาคทฤษฏี  I   ผลงานออกแบบ  I  เกี่ยวกับเรา  I  ติดต่อเรา  l  sitemap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.