หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
home
theory
portfolio
about us
contact
 

    Contact us ( ติดต่อเรา )
     
การติดต่อ
สอบถามข้อสงสัย
ให้ข้อมูลกิจการในการออกแบบ

การให้บริการ

คำถามของเจ้าของกิจการ

  รายละเอียดการให้บริการ

ลักษณะที่
รายละเอียดการออกแบบ
ค่าบริการ
1
 ออกแบบเครื่องหมายการค้าด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 • การตรวจหาและวิเคราะห์ธาตุสำคัญและธาตุประจำตัว
 • การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบโดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การรวมศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • การกำหนดขนาดเครื่องหมายการค้าตามมาตรวัดฮวงจุ้ยให้เหมาะสมกับเจ้าของกิจการ
7,000 บาท
2
กรณีที่มีโลโก้อยู่แล้วต้องการตรวจเช็คด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 
 • การตรวจหาและวิเคราะห์ธาตุสำคัญและธาตุประจำตัว
 • การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบโดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
2,000 บาท
หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางเราออกแบบเพิ่มเติม ทางเราคิดค่าบริการออกแบบ
เพิ่มเติม 5000 บาท

 
3
 ออกแบบเครื่องหมายการค้า และป้ายกิจการด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • การตรวจหาและวิเคราะห์ธาตุสำคัญและธาตุประจำตัว
 • การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบโดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การรวมศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • การกำหนดขนาดเครื่องหมายการค้าและป้ายกิจการตามมาตรวัดฮวงจุ้ย
10,000 บาท
4
 ตั้งชื่อกิจการด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 • การตั้งชื่อวิเคราะห์ตามกลยุทธ์การสร้างภาพภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การตรวจเช็คชื่อให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย
5,000 บาท
5
 ตั้งชื่อกิจการ+ ออกแบบเครื่องหมายการค้า และป้ายกิจการด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 • การตั้งชื่อวิเคราะห์ตามกลยุทธ์การสร้างภาพภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การตรวจเช็คชื่อให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย
 • การตรวจหาและวิเคราะห์ธาตุสำคัญและธาตุประจำตัว
 • การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบโดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การรวมศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • การกำหนดขนาดเครื่องหมายการค้าและป้ายกิจการตามมาตรวัดฮวงจุ้ย
14,000 บาท
หมายเหตุ
เลือกทั้ง 2 ลักษณะค่าบริการลดลง 1000 บาท
 
 
6
การออกแบบกราฟิกรูปแบบอื่นด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 • การวิเคราะห์การออกแบบกราฟิกโดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การรวมศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
หมายเหตุ
   อัตราค่าบริการสามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามปริมาณและขอบเขตของงาน
 
     
7
การออกแบบเว็บไซท์ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
 • การวิเคราะห์การออกแบบเว็บไซท์ โดยทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์กิจการ ( แบรนด์ )
 • การรวมศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
  .........  
ลำดับที่
 ขั้นตอนในการให้บริการออกแบบ
1

 เจ้าของกิจการให้ข้อมูลกิจการ
ท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่หน้าให้ข้อมูลกิจการในการออกแบบ
2


ทางเราติดต่อกลับทาง e-mail แจ้งให้ท่านดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

1. ทางเราส่ง e-mail ติดต่อให้ท่านชำระค่าบริการก่อนการออกแบบ

ชำระค่าบริการ
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : สี่แยกสนามบิน จ.เชียงใหม่
ชื่อบัญชี : นายจักรพงศ์ บุญโยม
บัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 414-2-15593-7
หมายเหตุ
ุ หลังจากท่านโอนค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านแฟกส์รายละเอียด
การโอนเงิน หรือ โทรแจ้งมายังเบอร์ Tel/fax.053-482679 หรือ 089-7585797
3
ระยะเวลาการออกแบบ
- ลักษณะที่ 1
ใช้เวลา 3 วัน หลังจากได้รับค่าบริการ
- ลักษณะที่ 2 ใช้เวลา 2 วัน หลังจากได้รับค่าบริการ
- ลักษณะที่ 3 ใช้เวลา 6 วัน หลังจากได้รับค่าบริการ
- ลักษณะที่ 4
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน หลังจากได้รับค่าบริการ
- ลักษณะที่ 5 ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน หลังจากได้รับค่าบริการ
4

 การจัดส่งงานทาง
 - ลักษณะที่ 1
ส่งไฟด์ภาพ และไฟด์สร้างงานจากโปรแกรม illustrator CS ทาง e-mail
 - ลักษณะที่ 2
สำหรับเว็บไซท์ upload งาน online บน internet

 
   
   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
     
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.